Zainteresovanost je prevazišla sva naša očekivanja. Svako je imao priliku da sedne u kajak i vesla, po sopstvenoj želji, a sve to uz stručnu asistenciju i nadzor trenera. U projektu “Leto na Tamišu” je učestvovalo 2162 polaznika, a svaki čas je bio apsolutno besplatan za sve učesnike.

Mnogi su ovaj projekat doživeli kao divan vid rekreacije, a mlađi su ga doživljavali kao ozbiljan trening.

Najmlađi učesnik je imao 13 godina, a najstariji 81. Na samom kraju 01.09. mnogi su sa veliki žaljenjem prihvatili završetak projekta “Leto na Tamišu”.

Sledeće leto će svakako biti prilika za nove polaznike, a uvereni smo da će se pojaviti i znatan broj ovogodišnjih učesnika.