Neposredno po završetku dešavanja u Hali sportova ”Strelište”, većina sportskih radnika, trenera i sportista došlo je na edukativno predavanje u organizaciji Sportskog saveza Pančevo. Predavanje su održali profesori sa Fakulteta za sport i fizičku kulturu Beogradskog Univerziteta, eminentni sportski stručnjaci, Vladimir Koprivica i Srećko Jovanović. Tema je bila: ”Teoretske i metodičke osnove treninga mladih”. Predavanje na ovu temu je privuklo veliku pažnju Pančevačke sportske javnosti, obzirom da se u našem Gradu velika pažnja poklanja radu sa mladima.

Predavači su bili:

Srećko Jovanovićdr. Srećko Jovanović, rođen je 1952. godine, diplomirao je na Fakultetu fizičke kulture 1977, 1984 je magistrirao, 1989 je doktorirao na temu ”Uticaj osnovnih psihomotornih faktora na uspešnost u rešavanju simultanih tipičnih zadataka sportske borbe u karateu”.

Nastavnik, od 1990. godine, u stalnom zaposlenju na Fakultetu fizičke kulture (danas Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja): Borenja, Teorija i metodika borenja, Tehnologija sportskog treninga, Teorija sporta, Analitika i dijagnostika, Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja bio je od 2004. godine.

Rukovodilac poslediplomskih studija odsek Sport i predavač na predmetima Teorija sporta, Tehnika.


Vladimir Koprivicadr. Vladimir Koprivica, rođen je 1952. godine, diplomirao je na Fakultetu fizičke kulture 1976. 1984 je magistrirao, doktorirao je 1995. na temu ”Strukturne karakteristike statusa košarkaša uzrasta 11-14 godina”. Na Fakultetu je bio prodekan za nastavu, a potom i dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

Kao kondicioni trener radio je u više košarkaških klubova, a najduže u KK ”Partizan” i KK ”Crvena Zvezda” sa svim kategorijama košarkašica i košarkaša. Ekipe koje je trenirao osvojile su 16 titula prvaka Srbije, Jugoslavije i Jadranske lige, kao i 6 kupova Jugoslavije i Srbije. Trenirao je brojne vrhunske košarkašice i košarkaše reprezentativce zemlje. Više godina je bio kondicioni trener raznih reprezentativnih selekcija koje su osvajale medalje na svetskim i evropskim prvenstvima. Radio je četiri godine kao kondicioni trener reprezentacije Crne Gore.