Za predstojeću redovnu Skupštinu predlažemo sledeći:

DNEVNI RED

  1. IZBOR RADNOG PREDSEDNIŠTVA
    • Izbor Verifikacione komisije.
    • Izbor zapisničara i overivača zapisnika.
  2. USVAJANjE ZAPISNIKA SA PRETHONE REDOVNE SKUPŠTINE SPORTSKOG SAVEZA PANČEVO.
  3. IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA SPORTSKOG SAVEZA PANČEVO I USVAJANjE FINANSIJSKOG  IZVEŠTAJA SPORTSKOG SAVEZA PANČEVO ZA 2018. GODINU.
  4. INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA SPORTSKOG SAVEZA PANČEVO U 2019. GODINI I PLANOVI ZA 2020. GODINU.
  5. RAZNO

 

Preuzmite poziv za redovnu Skupštinu Sportskog saveza Pančevo u PDF formatu.