Cilj posete bio je upoznavanje sa radom, problemima i rezultatima Sportskog saveza Pančevo kao i sa kapacitetima i mogućnostima Grada u organizovanju sportskih manifestacija i takmičenja.

Najavljen je početak zajedničkog projekta “Budi zdrava, vežbaj sa nama” kojim ce biti obuhvaćene žene svih starosnih uzrasta koje budu želele da se rekreativno bave sportom. Tom prilikom generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković poklonio je 15 prostirki za vežbanje Sportskom savezu Pančevo kako bi se olakšala realizacija zajedničkog projekta.