Za predstojeću redovnu Skupštinu predlažemo sledeći dnevni red:

 

1. Izbor radnog predsedništva,

– Izbor Verifikacione komisije

– Izbor zapisničara i overivača zapisnika

2. Usvajanje zapisnika sa predhodne Skupštine

3. Izveštaj Nadzornog odbora i usvajanje finansijskog izveštaja za 2016. godinu.

4. Informacije o aktivnostima Sportskog saveza Pančevo u 2017. godini i planovi za 2018. godinu.

5. Razno

 

Poziv za predstojeću redovnu Skupštinu Sportskog saveza Pančevo u PDF formatu možete preuzeti na linku ispod.

  Poziv za redovnu Skupštinu Sportskog saveza Pančeva 17.11.2017.