Manifestacija će se održati 27. decembra 2019. godine u 13 časova, u CineStar Pančevo, dvorana 1.