Manifestacija će se održati 21. decembra 2018. godine sa početkom u 12:30 časova, u svečanoj sali Kulturnog centra Pančevo.