U četvrtak 30. januara, svetlost dana, prvi put je ugledao naš kalendar. U prisustvu velikog broja sportista i sportskih radnika predstavljen je kalendar za olimpijsku 2020. Svakako da će se neko od sportista koji krase kalendar naći u Tokiu na letnjim Olimpijskim Igrama.

Želja nam je bila da sportisti nagrađeni u decembru na tradicionalnom Izboru najboljih sportista Pančeva, ostanu čitave godine pred očima javnosti. Takođe smo razmišljali i o narednim generacijama, kojima ovakav kalendar može da posluži kao dodatna motivacija.

Svih 12 nagrađenih u decembru, se našlo u kaledaru. Svakom je pripao po jedan mesec, sa detaljima vezani za svakog sportistu, kao i za klub kome pripada.

Nadamo se i želimo da ovaj kalendar bude tradicija, koja svoje novo izdanje očekuje već krajem decembra 2020.