Nakon uvodne reči predsednika Sportskog saveza Pančevo, Slobodana Bitevića, delegatima se obratio gradonačelnik grada Pančeva Saša Pavlov. Gospodin Pavlov, je izrazio veliko zadovoljstvo i zahvalnost što je ponovo među sportistima. Istakao je da će uz veliki napor sportski budžet biti očuvan u 2018. Pozvao je delegate da posete predavanje vezano za popunjavanje Konkursa, koji će biti otvoren krajem novembra meseca i trajaće mesec dana.

Skupštini se obratio i Bora Stanković, predsednik Saveza za školski sport. Rekao je da su konačno škole prepoznate kao sportske organizacije. Kroz Zakon je naglašeno da školskom sportu treba posvetiti veću pažnju, te da treba uključiti i decu koja nisu u sportskim klubovima.

Skupštini je prisustvovalo 103 delegata i sve tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene. Delegati su sa oduševljenjem prihvatili inicijativu Upravnog odbora koju je prezentirao Generalni sekretar Dejan Perić. Inicijativa se odnosi na izgradnju trenažne hale, koja bi sport približila još većem broju naših sugrađana.