Sportski savez Pančevo i Savez za školski sport Pančeva organizovali su testiranje posturalnog statusa dece osnovnoškolskog uzrasta

U utorak 11.12.2018. Sportski savez Pančevo i Savez za školski sport Pančeva u saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja iz Novog Sada ugostili su najmlađe učenike iz 6 osnovnih škola sa ciljem testiranja i procene posturalnog statusa (držanja tela).